Icon Carret Icon close Icon less Icon Share Icon Heart Plain Icon Heart Icon logout Icon Eye Icon Download Icon 3d Icon Arrow Icon Tray Icon material Icon metric Icon Circle Icon Plus Icon Minus Icon Pen Icon Warning Icon Info Icon Diamant Poirier Icon Diamant Carré Icon Diamant Rond Icon Diamant Princess

Créez votre bague

Joséphine Aigrette

Prix indicatif 7 470 € — 11 750 €

  • Choisir le caratage
  • Platine
base test wording