Icon Carret Icon close Icon less Icon Share Icon Heart Plain Icon Heart Icon logout Icon Eye Icon Download Icon 3d Icon Arrow Icon Tray Icon material Icon metric Icon Circle Icon Plus Icon Minus Icon Pen Icon Warning Icon Info Icon Diamant Poirier Icon Diamant Carré Icon Diamant Rond Icon Diamant Princess

Choisissez votre modèle

Joséphine Amour d'Aigrette

8 360 € — 62 300 €

Joséphine Aigrette

9 540 € — 72 600 €

Joséphine Aigrette

8 680 € — 37 350 €

Joséphine Éclat d'Eternité

7 730 € — 60 100 €

Joséphine Éclat Floral

12 290 € — 47 250 €

Joséphine Aube Printanière

11 480 € — 18 550 €

Joséphine Splendeur Impériale

25 740 € — 68 100 €

Joséphine Aigrette Impériale

30 640 € — 86 300 €

Bee My Love 2.5mm

2 620 € — 10 530 €

Bee My Love 2.5mm

3 020 € — 57 990 €

Bee My Love 3.5mm

18 710 € — 61 100 €

Liens d'Amour pavé

4 470 € — 61 000 €

Frisson

31 200 € — 84 900 €

Réinitialiser
Collection
Diamant
Carat
Budget
base test wording